دفتر طراحی و معماری مادو


استوديو معماری اکسیس توسط مازيار دولت آبادی در سال کرد. در سال 1396 نام اين استوديو به «مادو» تغيير يافت. استوديو مادو در طی سال‌های فعاليتش پروژه‌هایی با کاربری‌ های متنوع طراحی و اجرا نموده است. این استودیو زمینه، اقلیم، تاریخ و فرهنگ را در طراحی خود وارد نموده و بر مبنای مطالعات، با پاسخ دقیق به چالش‌ها سعی در خلق اثر می ‌نماید. در کنار خلاقيت و کيفيت، مادو نيازها و محدوديت‌های کارفرمايانش را به خوبی مي‌شناسد و براي پاسخ دادن به اين نيازها تمام امکاناتش را به کار مي‌گيرد.


MaziarDolatAbadi
مازیار دولت آبادی

مدیر عامل

DenizEbrahimiAzar
دنیز ابراهیمی آذر

معمار ارشد، مدیر پروژه

TinaShahnazari
تینا شاه نظری

معمار، مدیر پروژه

PariPourmoghadam
پری پور مقدم

معمار، مدیر پروژه

YasamanForoutan
یاسمن فروتن

معمار، مدیر پروژه

SonaTaghipour
سونا تقی پور

معمار

RezaValinejad
رضا ولی نژاد

معمار

YasamanForoutan
حدیث کریمی

معمار

MahsaRajabpour
مهسا رجب پور

معمار

FatemeMiri
فاطمه میری

معمار

GohardokhtBaghaei
گوهردخت بقایی

معمار

DonyaYousefi
دنیا یوسفی

طراح داخلی ، طراح سه بعدی و رندرینگ

KimiaMahroo
کیمیا ماه رو

معمار ، طراح فنی

MohammadMasoumi
محمد معصومی

معمار ، طراح فنی

AidaAnsarDezfouli
آیدا انصاری دزفولی

معما ر ، فاز دو