دفتر معماری مادو

استوديو معماري مازيار دولت آبادي در سال 1377 با نام آکسيس در تهران تأسيس گرديد و فعاليت خود را در عرصه ساختمان آغاز کرد. در سال 1396 نام اين استوديو به «مادو» تغيير يافت. استوديو مادو در طي سالهاي فعاليتش بيش از 300 پروژه را با کاربريهاي متنوع در مناطق گوناگوني از ايران و جهان طراحي و اجرا نموده است. مادو با نگاهي معمارانه فضاهايي متفاوت را خلق ميکند؛ فضاهايي که خلاقانه طراحي و با کيفيت بالاي اجرايي ساخته ميشوند. خلاقيت مادو حاصل نگرشي متفاوت به فضا و زمان است. خلاقيت، دانش فني و آشنايي تيم مادو با مواد و مصالح صنعت ساختمان منجر به خلق مکانهايي با رويکرد مدرن در طراحي شده است. در کنار خلاقيت و کيفيت، مادو نيازها و محدوديتهاي کارفرمايانش را به خوبي ميشناسد و براي پاسخ دادن به اين نيازها تمام امکاناتش را به کار ميگيرد.